Szkolne Koła Caritas to dziecięca i młodzieżowa organizacja działająca na zasadzie wolontariatu na obszarze szkoły i parafii.
Na terenie diecezji toruńskiej działają już 202 Szkolne Koła Caritas, które zrzeszają około 6000 wolontariuszy. Opiekę nad każdym kołem sprawuje powołany przez dyrektora szkoły opiekun koła a także powołany przez Biskupa Diecezji asystent kościelny.

 

Cele realizowane przez Szkolne Koła Caritas:

  • niesienie pomocy wszystkim potrzebującym

  • rozpoznawanie konkretnych problemów występujących w najlbiższym otoczeniu,

  • uczenie się współpracy z organizacjami: młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi, samorządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami

  • współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas,

  • włączanie się w akcje charytatywne Caritas Diecezji Toruńskiej (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia)

 

   Idee wiodące Szkolnego Koła Caritas:

  1. Formacja młodego człowieka w kierunku uniwersalnych wartości moralnych poprzez wychowywanie i uspołecznianie.
  2. Wzbogacanie i urozmaicanie roli wychowawczej szkoły.
  3. Wspieranie rodziców w ich codziennym i odpowiedzialnym trudzie wychowawczym
  4. Propagowanie żywego i autetycznego przykładu wiary chrześcijańskiej.