Do roku 1973 Siemoń należał do parafii w Unisławiu. W tym też roku do pracy duszpasterskiej został skierowany Ksiądz Zygmunt Trybowski. Został mianowany samodzielnym wikariuszem w Siemoniu, gdzie była tylko kaplica, na potrzeby której adoptowano salę taneczną. Niestety, dzierżawa tej sali była bardzo kosztowna. W tej sytuacji Ksiądz Zygmunt postanowił utworzyć nową parafię i wybudować Kościół. Biskup zgodził się wówczas, by dla przechytrzenia komunistycznych władz, ksiądz zdobył uprawnienia rolnicze i kupił grunt. Tak też się stało. Następnym krokiem było utworzenie cmentarza parafialnego i budowa bez pozwolenia nowego kościoła. Dla władz była to jedynie rozbudowa istniejących obiektów. Szybko jednak zorientowano się co się dzieje i nakazano Księdzu rozbiórkę. Zaczęła się swoista gra nerwów, jednak Ksiądz nie ustępował. Wkrótce wybuchł pierwszy strajk. Korzystając ze sprzyjających warunków Ks. Trybowski w półtora roku postawił nowy Kościół. Pracę rozpoczęto 19 marca 1980 r., a ukończono w 1982 r., kiedy to sufragan chełmiński, bp Zygfryd Kowalski, dokonał poświęcenia świątyni 19 września 1982 r. W 1974 r. utworzono w Siemoniu Ośrodek Duszpasterski. Dekretem z dnia 14 września 1977 r. biskup chełmiński, Bernard Czapliński, ustanowił w Siemoniu samodzielną parafię